Miután már felfedezted, hogy melyik Human Design Típusba tartozol, felmerülhet benned a kérdés, hogy vajon mit is kezdj most ezzel az információval. Hogyan is éld az életedet ezután? Ebben a cikkben arról lesz majd szó, hogy melyik Human Design Típushoz milyen Stratégia illik, amely segíthet megfelelően navigálnunk az életben. Ezen kívül a különböző Autoritásokról is szó lesz, amelyek a döntéshozatalban lehetnek segítségünkre.
 Minden egyes Human Design típushoz saját Stratégia tartozik. A Stratégiád megmutatja hogyan kellene a "terv alapján" működnöd a világban. Hogyan tervezték a te energia típusodat, hogyan tudsz minimális ellenállással sikerre jutni a magánéletben vagy a munkahelyen, úgy, hogy nem leszel teljesen kimerült vagy frusztrált. A Stratégiád megismerése praktikus információt ad arról hogyan találhatsz vissza az autentikus és természetes életutadra. 
A Típusod határozza meg a Stratégiádat
Generátorok stratégiája: "Válaszolni"
A Generátorok Stratégiája az, hogy reagáljanak a körülöttük lévő világra. Ahelyett, hogy ők maguk bármilyen cselekvést indítanának, érdemes kivárniuk, amíg válaszolhatnak a körülöttük feltűnő jelekre, szinkronicitásra, inspirációra, visszajelzésre és egyáltalán a körülöttük lévő világra. Nekik fontos megtanulniuk, hogy teret hagyjanak arra, hogy ezek a jelek és inspirációk, tehát azok a dolgok, amikre ők reagálhatnak, szabadon áramolhassanak hozzájuk. Ezt úgy tehetik meg legkönnyebben, hogy megállnak egy pillanatra a hétköznapok forgatagában és gyakorolják a Teremtés Intelligenciájába vetett bizalmat.
Manifesztáló Generátor: "Válaszolni és informálni"
A Manifesztáló Generátorok, azaz MG-k Stratégiája majdnem teljesen ugyanaz, mint a Generátoroké. Egyetlen különbség csupán az, hogy nekik informálniuk is kell a környezetüket, nem csupán reagálniuk rá. Gyakran hajlamosak arra, hogy gyorsan cselekedjenek, ezért fontos, hogy tájékoztassák azokat, akikre a döntéseik befolyással lesznek. Így harmonikus kapcsolatokat lesznek képesek fenntartani és mások segítségével haladhatnak az útjukon.
Manifesztor: "Informálni"
A Manifesztorok Stratégiája az, hogy informálják, azaz tájékoztassák a környezetüket, végülis mindenkit, akire a döntésük és cselekedeteik hatással lesznek. Mivel ők igencsak hajlamosak arra, hogy gyorsan cselekedjenek, rendkívül fontos számukra, hogy tisztán és világosan kommunikáljanak mielőtt cselekednének. Ilyen módon megőrzik a harmóniát a kapcsolataikban és mások támogatásának segítségével, a megfelelő hatást elérve könnyebben, akadályoktól mentesen haladhatnak az útjukon.
Projektor: "Várni a meghívásra"
A Projektorok stratégiája az, hogy várjanak az invitációra, a meghívásra. Ezen kívül rendkívül fontos számukra, hogy elismerjék őket.  A kulcs azonban az, hogy ezt semmiképpen ne erőltessék, ne próbálják meg kicsikarni másokból az elismerést. Óvatosan kell bánniuk az energiájukkal és megpróbálni azzá az emberré válni, akivé valóban lenni vágynak. Amíg várakoznak, a legjobb, ha tanulással töltik az időt, sokat foglalkoznak magukkal és megosztják az üzenetüket, de fontos, hogy ezt mindenféle ragaszkodás, mindenféle elvárások nélkül tegyék. Amikor ugyanis így tesznek, akkor mágnesként kezdik vonzani a megfelelő embereket maguk felé.
Reflektor: "Várni egy teljes holdciklust"
A Reflektorok Stratégiája, hogy várjanak egy teljes holdciklust, tehát 29 napot, mielőtt bármilyen nagyobb döntést hoznának. Nekik arra is figyelniük kell, hogy ne legyenek nyomás alatt, hogy hamarabb csináljanak meg dolgokat, mielőtt még teljesen készek lennének rá. Időt kell fordítaniuk arra, hogy reflektáljanak, átgondolják, megvitassák a gondolataikat másokkal és hogy beleérezzenek a meghozandó döntéseikbe. Különösen fontos nekik, hogy meghúzzák a határaikat azokkal szemben, akik nyomás alá helyezik őket, és idő előtti döntéseket akarnak kicsikarni belőlük.
Az Autoritásod, avagy a megfelelő döntéshozó képességed az intuíciódhoz és belső igazságodhoz való kapcsolódásban segít .

Az Autoritás a Human Design rendszerben tulajdonképpen egy döntéshozó eszközt jelöl. Amikor a "terv szerinti" megfelelő Autoritásunkat használva éljük az életünket és hozunk meg döntéseket, akkor úgy fogjuk érezni, hogy az élet végre a megfelelő mederben folyik és valódi igaz énünket élve lehetünk jelen a mindennapokban. A Human Design megtanít bennünket arra, hogyan éljünk saját Autoritásunk szerint, más szóval, hogyan hozzunk helyes döntéseket. A belső Autoritásunkat a definiált Energia Központjaink alapján határozhatjuk meg. 
Összesen 7-féle Autoritást különböztetünk meg
Emocionális, azaz Érzelmi-Autoritás
Annak, aki Érzelmi-Autoritással rendelkezik érdemes kivárnia, amíg egy-egy érzelmi hullám lecsillapodik. Rájuk általánosságban jellemző, hogy "egyszer fent-egyszer lent" vannak, legalábbis így érzik magukat. Fontos, hogy ne hozzanak meg döntéseket az adott pillanatban, hanem várják ki amíg lecsitulnak a kedélyek. Legjobb, ha a fontosabb döntésekre alszanak egyet. Így idővel rájönnek mi i az ő valódi igazságuk. Ha az Érzelmi Központon kívül a Szakrális központ is definiált, akkor az érzelmi hullám lecsitulta után fontos, hogy a Szakrális válaszukhoz is kapcsolódjanak. Ez az, amit az angol úgy nevez "gut feeling", ami magyarul annyit tesz, hogy "bél érzés". Ez tulajdonképpen a belső ösztönszerű megérzéseinket jelenti.
Szakrális-Autoritás
Amikor az Érzelmi Központ nincs definiálva, viszont a Szakrális központ igen, akkor beszélünk Szakrális-Autoritásról. Ilyen esetben mindig a belső ösztönszerű megérzésünk adja meg a helyes választ. A Human Design rendszerben erről úgy írnak, hogy a Szakrális-Autoritással rendelkező emberek, amikor szemben találják magukat egy-egy döntéshelyezettel az életben, akkor próbálják meg ténylegesen meghallani a belső válaszukat. Ez egyfajta "aha" (igen) vagy "naha" (nem) hangként jelentkezik a Szakrális-Autoritással rendelkező emberekben, amit a belső fülükkel képesek meghallani, vagy megérezni az alsó Szakrális Energia Központjukban. Ez a belső "igen" vagy "nem" lesz az ő útmutatójuk a megfelelő döntések meghozatalához.
Lép-Autoritás
Azoknak, akik úgynevezett Lép-Autoritással rendelkeznek a jelen pillanatban érzett belső intuíciójukra kell figyelniük, hogy megfelelő döntéseket tudjanak hozni az életben. Ez egy olyan erőteljes érzésként, megérzésként vagy megélésként jelentkezik, amely az egész testükön áthatol. A Lép-Autoritású embereknek erre a belső reakcióra kell megtanulniuk figyelni és arra, hogy nyugodtan megváltoztathatják a véleményüket, ahogyan telik az idő és több információhoz jutnak egy-egy dologgal kapcsolatban. Lehet, hogy gyermekkorukban sokat hallották, hogy állandóan változtatgatják a véleményüket, ezért felnőttkorukra megtanulták elnyomni a testük effajta önkéntelen elemi reakcióját, de ahhoz, hogy megfelelő döntéseket tudjanak hozni, meg kell próbálniuk visszatalálni és újra hallgatni erre az ösztönös testi reakcióra.​​​​​​​
Ego-Autoritás
Azoknak, akik Ego-Autoritással rendelkeznek meg kell tanulniuk a szívükből beszélni. A megfelelő döntéseket úgy lesznek képesek meghozni, ha egyszerűen kimondják azt, amit akarnak. Ha megkérdezik maguktól: "Mit akarok és milyen hasznom származik majd belőle?". És az ezekre a kérdésekre bennük született választ megtanulják mindenféle szűrő nélkül kimondani. Az Ego-Autoritással rendelkező embereknek az egyik legnehezebb a dolguk a mai világban, mert sajnos, amikor végre elkezdik gyakorolni a belső Autoritásuk használatát, akkor a környezetük ezt gyakran önző viselkedésnek bélyegzi. Fontos, hogy hozzanak egy belső döntést, amennyiben valóban készek arra, hogy elkezdjék a belső iránytűjükre hallgatva élni az életüket, és elfogadják, hogy z bizony nem fog mindenkinek tetszeni. 
Ön-Autoritás
Az Ön-Autoritással rendelkező embereknek hangosan ki kell mondaniuk a dolgokat, ha helyes döntéseket szeretnének hozni. Fontos a számukra, hogy hangosan kimondják a dolgokat, akár csak saját maguknak is. Az ő igazságuk ott van, abban amit mondanak. Fontos feltenniük maguknak a kérdést: „Ez a dolog boldoggá tenne? Ez a dolog megengedi, hogy kifejezzem önmagamat? Abba az irányba haladok az életben, ami számomra jó és építő?". Ezekre a kérdésekre válaszolva képesek lesznek megfelelő döntéseket hozni az életben. 
Autoritás nélkül: Mentális-Autoritás
Az utolsó két típusba azok az emberek tartoznak, akinek nincsen definiálva Autoritást biztosító központjuk. Az egyik ilyen típus a Mentális-Autoritással rendelkező emberek. Számukra fontos, hogy másokkal megbeszélhessék a dolgokat, de nem azért, hogy mások tanácsokat adjanak nekik. Itt csak az a lényeg, hogy a Mentális-Autortiással rendelkező ember hallhassa önmagát beszélni. Ilyenkor képes arra, hogy meghallja a saját hangját és ezáltal a saját igazát is. A megfelelő hallgatóság és így a megfelelő elfogadó és ítélet mentes környezet rendkívül fontos a számukra.
Autoritás nélkül: Hold-Autoritás
Azok, akik Reflektornak születtek, tehát egyetlen Energia Központjuk sincsen definiálva, úgynevezett Hold-Autoritással rendelkeznek. Az ő számukra elengedhetetlen, hogy minden egyes fontosabb döntés előtt várjanak ki egy teljes holdfázist, azaz egy 29 napos ciklust. Ezalatt az idő alatt jó, ha beszélgetnek másokkal és elgondolkodnak a döntésen, hogy újabb perspektívát nyerjenek, de semmiképpen sem szabad magát a döntést meghozniuk mielőtt letelt volna egy teljes holdciklus. Számukra is rendkívül fontos, hogy a környezetük támogató legyen és ne próbáljon meg belőlük idő előtt valamilyen döntést kicsikarni.​​​​​​​
Ha te is szeretnél egy részletes útmutatót akkor rendeld meg az egyedi és személyre szabott Human Design Elemzésedet. Ha pedig szeretnél a Human Design rendszerről magyar nyelven tanulni, akkor látogass el a Human Design Akadémia honlapjára.
Back to Top