Your Cart
human design magyarul autoritás

Human Design Autoritás

A belső Autoritás a Human Design rendszerben a testünk belső döntéshozó képességére utal. Egyfajta belső testi intelligencia, a testünk belső bölcsessége, amelynek alapján a. számunkra megfelelő döntéseket tudjuk meghozni. Az Autoritásod, avagy a megfelelő döntéshozó képességed használata az intuíciódhoz és belső igazságodhoz való kapcsolódásban segít.


Az Autoritás a Human Design rendszerben tulajdonképpen egy döntéshozó eszközt jelöl. Amikor a "terv szerinti" , a Human Design tervezésünknek megfelelő Autoritásunkat használva éljük az életünket és hozunk meg döntéseket, akkor úgy fogjuk érezni, hogy az élet végre a megfelelő mederben folyik és valódi igaz énünket élve lehetünk jelen a mindennapokban. A Human Design megtanít bennünket arra, hogyan éljünk saját belső Autoritásunk szerint, más szóval, hogyan hozzunk helyes döntéseket a saját magunk belső bölcsességére támaszkodva, ahelyett hogy a válaszokat különböző külső autoritásoknál keresnénk. A belső Autoritásunkat a TestTérképen definiált Energiaközpontjaink alapján határozhatjuk meg. 


Összesen 7-féle Autoritást különböztetünk meg


Emocionális, azaz Érzelmi Autoritás

Annak, aki Érzelmi-Autoritással rendelkezik érdemes kivárnia, amíg egy-egy érzelmi hullám lecsillapodik. Rájuk általánosságban jellemző, hogy érzelmileg "egyszer fent-egyszer lent" vannak, legalábbis gyakran így érzik magukat. Az Érzelmi Autoritású embereknek kiemelten fontos, hogy ne hozzanak meg döntéseket az adott pillanatban, hanem várják ki, amíg lecsitulnak a kedélyek. Legjobb, ha a fontosabb döntésekre inkább alszanak egyet, így idővel rájönnek mi is az ő valódi belső igazságuk. Ha az Érzelmi központon kívül a Szakrális központ is definiált, tehát az illető Generátor típusba tartozik, akkor az érzelmi hullám lecsitulta után fontos, hogy a Szakrális válaszukhoz is kapcsolódjanak. Ez az, amit az angol nyelv úgy nevez, hogy "gut feeling", ami magyarul annyit tesz, hogy "bél érzés". Ez tulajdonképpen a belső ösztönszerű megérzéseinket jelenti, egyfajta zsigeri érzést , amelyet a a has alsó tájékán érzékelhetünk.


Szakrális Autoritás

Amikor az Érzelmi központ nincs definiálva, viszont a Szakrális központ igen, akkor beszélünk Szakrális Autoritásról. Ez csak és kizárólag Generátor és Manifesztáló Generátor típusok esetében fordul elő. Ilyen esetben mindig a belső ösztönszerű megérzésünk az, ami megadja meg a helyes választ, ez az úgynevezett Szakrális válaszreakció. A Human Design rendszer erről úgy ír, hogy amikor a Szakrális Autoritással rendelkező emberek szemben találják magukat egy-egy fontosabb döntéssel, akkor próbálják meg elcsitítani az elméjüket és ténylegesen meghallani a belső Szakrális válaszukat. A Szakrális válasz gyakran zsigeri hangokként, egyfajta "aha" (igen) vagy "naha" (nem) hangként jelentkezik a Szakrális Autoritással rendelkező emberekben, ami vagy hallható vagy nem. Lehet, hogy csak a belső fülükkel lesznek képesek meghallani a választ, vagy megérzik az energia emelkedését a Szakrális energiaközpontjukból kiindulva. Ez a belső "igen" vagy "nem" lesz az ő útmutatójuk a megfelelő döntések meghozatalához.

Lép Autoritás

Azoknak, akik úgynevezett Lép Autoritással rendelkeznek a jelen pillanatban érzett belső intuíciójukra érdemes odafigyelniük, hogy megfelelő döntéseket tudjanak hozni az életben. Ez egy olyan erőteljes érzésként, megérzésként vagy megélésként jelentkezik, amely az adott pillanatban spontán módon az egész testükön áthatol. Ez az ő belső testi intelligenciájuk. A Lép Autoritású embereknek tehát erre a belső reakcióra érdemes megtanulniuk odafigyelni és arra, hogy nyugodtan megváltoztathatják a véleményüket, ahogyan telik az idő és egyre több információhoz jutnak egy-egy dologgal kapcsolatban. Lehet, hogy gyermekkorukban sokat hallották, hogy állandóan változtatgatják a véleményüket, ezért felnőttkorukra megtanulták elnyomni a testük effajta önkéntelen elemi reakcióját, de ahhoz, hogy megfelelő döntéseket tudjanak hozni, nekik valóban meg kell próbálniuk a jelenben maradni és spontán módon a testükre hallgatva meghozni a döntéseket. A Lép mindig az adott pillanatban a jelenben válaszol és jelzi, hogy mi az egészséges a Lép Autoritással rendelkező ember számára és mi nem. Tehát a Lép Autoritású embereknek érdemes megpróbálni visszatalálni ehhez a belső hanghoz és újra megtanulni hallgatni erre az ösztönös testi reakcióra.​​​​​​​


Ego Autoritás

Azoknak, akik Ego Autoritással rendelkeznek érdemes megtanulniuk a szívükből beszélni. A megfelelő döntéseket úgy lesznek képesek meghozni, ha egyszerűen kimondják azt, amit akarnak, amire van elég akaraterejük. Az belső ő Autoritásuk ugyanis az Ego központjukhoz kötődik, amely egyben az akarat és az akaraterő energiaközpontja is a testben. Az Ego Autoritással rendelkező embereknek érdemes megkérdezniük maguktól: "Mit akarok? Mit akarok igazán és milyen hasznom származik majd belőle?". Az ezekre a kérdésekre bennük született válaszokat pedig érdemes megtanulniuk mindenféle szűrő nélkül egészen egyszerűen kimondani. Amikor végre elengedik a blokkokat és megengedik maguknak, hogy valóban kimondják, amit akarnak akkor tudják majd, hogy mi a számukra megfelelő döntés az életben. Az Ego Autoritással rendelkező embereknek van az egyik legnehezebb a dolguk a mai világban, mert sajnos, amikor végre elkezdik gyakorolni a belső Autoritásuk használatát, akkor a környezetük ezt gyakran önző vagy éppen egoista viselkedésnek bélyegzi majd. Fontos a számukra, hogy hozzanak egy erőteljes belső döntést, amennyiben valóban készen állnak arra, hogy elkezdjék a belső iránytűjükre hallgatva, a belső Autoritásukat követve élni az életüket, és így egyben el is fogadják azt, hogy ez a fajta viselkedés bizony valószínűleg nem fog mindenkinek tetszeni a környezetükben.


Ön-Autoritás

Az Ön-Autoritással vagy Ön-Projektált Autoritással rendelkező embereknek fontos, hogy hangosan ki tudják mondaniuk a dolgokat, ha helyes döntéseket szeretnének hozni. Ezek az emberek minden esetben Projektorok. Fontos a számukra, hogy megtanulják őszintén kifejezni önmagukat, hiszen az ő Autoritásuk a G központhoz kötődik, ami az identitásunk és az életünk irányának energiaközpontja. Az Ön-Autoritással rendelkező Projektorok akkor tudnak majd megfelelő döntéseket hozni az életben, amikor végre megengedik maguknak, hogy filter nélkül kifejezzék az identitásukat és az irányukat az életben. Fontos, hogy megtanulják hangosan kimondani a dolgokat, akár csak saját maguk számára is. Az ő igazságuk ott rejlik a szavaik mögött, abban amit szűrő nélkül mondanak. Fontos feltenniük maguknak a kérdést: „Ez a dolog boldoggá tenne? Ez a dolog megengedi, hogy kifejezzem önmagamat? Abba az irányba haladok az életben, ami számomra jó és építő?". Ezekre a kérdésekre válaszolva képesek lesznek megfelelő döntéseket hozni az életben. Ennél az Autoritásnál kiemelt szerepet kap a környezetünk, és a környezetünkben lévő emberek hozzáállása, ezért az Ön-Autoritással rendelkező Projektoroknak fontos, hogy valóban elfogadó és támogató emberekkel vegyék körül magunkat.


Környezet Autoritás

Az utolsó két csoportba azok az emberek tartoznak, akinek nincsen definiálva belső Autoritást biztosító energiaközpontjuk. Az egyik ilyen típus a Mentális Projektorok, akik úgynevezett Környezet Autoritással rendelkeznek. Számukra is kiemelten fontos a környezet és a körülöttük lévő emberek. Fontos nekik, hogy másokkal őszintén és nyíltan megbeszélhessék a dolgaikat, de nem azért, hogy a többiek tanácsot adjanak nekik. A Környezet Autoritással rendelkező Mentális Projektorok esetében csak az a lényeg, hogy az ember hallhassa önmagát beszélni és így képes legyen meghallani azt amit mond. Ezek az emberek ilyenkor lesznek képesek arra, hogy végre meghallják a saját hangjukat és ezáltal egyben a saját igazukat is felfedezzék. A megfelelő hallgatóság, támogató környezet és így az elfogadó és ítéletmentes környezet tehát rendkívül fontos a számukra. A Mentális Projektorok döntéshozatalát azzal segíthetjük, ha egyszerűen torzíts nélkül visszatükrözzük a számukra, amit mondanak, így képesek lesznek majd meghallani a saját belső hangjukat.


Hold Autoritás

Azok, akik Reflektornak születtek, tehát akiknek egyetlen Energiaközpontjuk sincsen definiálva, úgynevezett Lunáris vagy Hold Autoritással rendelkeznek. Az ő számukra elengedhetetlen, hogy minden egyes fontosabb döntés előtt várjanak ki egy teljes holdciklust, azaz egy kb 28-29 napos ciklust. Ezalatt az idő alatt hasznos, ha őszintén beszélgethetnek másokkal és közben elgondolkodhatnak az adott döntésen, hogy folyamatosan újabb és újabb perspektívát nyerjenek. Éppen ezért a környezet és az őket körülvevő emberek támogató és elfogadó hozzáállása itt is rendkívül hasznos lesz. Nem szabad őket siettetni a döntések meghozatalában főleg akkor, ha egy fontos döntésről van szó, amely hosszú távon meghatározza és befolyásolja majd az életüket, úgy mint egy költözés, munkahelyváltás vagy éppen egy párkapcsolat kezdete és vége. A helyes döntést akkor tudják majd teljes bizonyossággal meghozni, amikor letelt egy teljes holdciklus. Tehát, ha Reflektor van a környezetünkben rendkívül fontos, hogy legyünk velük kiemelten támogatóak és ne próbáljunk meg belőlük idő előtt valamiféle döntést kicsikarni.​​​​​​​


Ne feledd a számodra megfelelő és helyes döntéseket a saját életeddel kapcsolatban minden esetben a belső Autoritásra támaszkodva leszel képes meghozni. Ehhez a legjobb megpróbálni elcsendesíteni az elmédet és visszaérkezni a fizikai testbe, ahol a belső bölcsességed segít majd navigálni az életben és megfelelő döntéseket hozni.hu


Ha te is szeretnél egy részletes útmutatót a saját belső Autoritásod használatához, akkor foglalj egy időpontot itt!